Кои сме Ние

Фирма НИКАТРОН ЕООД е малка динамична фирма. В основата й е колектив от висококвалифицирани специалисти в областта на промишлената електроника, създаване на проблемно-ориентирани програмни продукти, консултации в областта на КИП и А.

Нашите Услуги

Проучване на обектите подлежащи на мониторинг и автоматизация, детерминиране на функционалност и обхват на изгражданите системи.
Изработване на проекти в редица уникални и трудни обекти. Предлага вариантни решения в областта на техническите средства и програмното осигуряване.
Проблемно ориентирани технически средства и програмно осигуряване.
Произвежда в малки серии собствени технически средства, както и предлага такива от водещи производители.