Дейности

Нашите Дейности

НИКАТРОН ЕООД е фирма работеща в областта на Контролно Измервателна Апаратура и Автоматика (КИП и А), технологични процеси, свързани с температурни измервания, налягания, разходи, дискретна автоматика и т. н. Фирмата внедрява поръчкови системи за контрол и управление, изцяло съобразени с изискванията на Възложителя. Нещо повече, нашата електронна апаратура /контролери/ със своята изключително гъвкава входно–изходна част, лесно се адаптира към съществуващи вече сензори, сигнали и прочие. В този смисъл можем да заменим остаряла апаратура със съвременни технически средства, като запазим или увеличим функционалните й възможности, съобразно изискванията на Възложителя или просто да изградим КИП и А там, където тя не е съществувала.

НИКАТРОН ЕООД изгражда системи за мониторинг и управление, визуализиране и архивиране на производствените процеси, контрол на технологичната дисциплина.

НИКАТРОН ЕООД предлага консултации в областта на КИП и А.