Контрол и управление при инертни материали

Контрол и управление при инертни материали

Предлагани услуги и апаратура на фирма НИКАТРОН ЕООД, имащи пряко отношение към Вашата дейност при добив, пресяване, дозиране и прочие при работа с инертни материали: пясък, цимент, гипс, сухи смески и други.

– Измерване на влагосъдържание на инертни материали в поток, на транспортна лента, бункер, на вход и изход на сушилни:

– Общо структурно проектиране на обект за инертни материали, отделно съоръжение. Оптимизиране на транспортни процеси в добивното предприятие при ГТЛ (Гумено Транспортни Ленти), икономия на енергия – изключване при празен ход.

Проектирането включва общо логическо изграждане и технологична последователност. Изработване на експлоатационна документация и ръководство на Потребителя, облекчаващ го при експлоатация. Бързо реагиране и откриване източника на евентуално възникнала авария.

– Управление на термичен процес на сушилни, възможност за измерване влагата на материала на входа и изхода, съобразно прибора по-горе, възможност за измерване влагата на транспортна лента.
– Измерване и управление на ниво на насипни материали в бункери и прочие безконтактно или с поплавкови нивосигнализатори.
inertni6

– Структурно окабеляване, изграждане на електрически схеми и ел. табла

Групирани са по функционален и логически замисъл. Всеки елемент, част от тях е надлежно специфициран и присъства трайно на българския пазар. Цялата КИП и А част е компанована в електрическо табло, което се асемблира и доставя завършено от фирмата. Схемите са придружени с топологичното разположение на компонентите вътре в таблото с цел бързото им идентифициране при експлоатация.

– В общ план

НИКАТРОН ЕООД изгражда нискостойностнна КИП и А (Контролно Измервателни Прибори и Автоматизация). Дейността ни е насочена към обслужване на малки и средни предприятия, отделни съоръжения, линии, машини. Освен това рехалибитираме и оптимизираме съществуваща КИП и А част. Изграждането на КИП и А частта е базирано на отделни прибори, които осъществяват алгоритъма на целия производствен процес. Това са терморегулатори, ниворегулатори, честотни регулатори, таймери и т. н. Те са проблемно ориентирани към отделни, дискретни, електронни устройства. Към тях има релейна логика за синхронизация на целия производствен процес, блокировки, пуск, аварийно спиране, аларми и т. н. Чрез настройка, през клавиатурата, на всеки прибор, Потребителят има възможност да променя производствените параметри като времеви интервали, скорости, разходи, влага, нива, температура и прочие. Всички прибори са точно специфицирани и присъстват трайно на българския пазар, така, че Потребителят е облекчен при евентуален ремонт и при желание може да осъществява поддръжката и настройката сам. Предлаганата автоматика представлява едва ли не едно детско „лого”. При това решение, ваш персонал, без особена квалификация може с лекота да осъществява обслужването.

– Калейдоскоп от сензори (датчици) при изграждане на КИП. Част от тях: