Контрол и мониторинг при производство на спиртни напитки

Контрол и мониторинг при производство на спиртни напитки

НИКАТРОН ЕООД изпълнява поръчкови системи и средства за автоматизация. По всеки въпрос, колкото и нестандартен да е той, може да се обръщате към нас. Позволяваме си, да посочим само няколко от решенията с които може да Ви бъдем полезни:

1. Дебитомери универсално приложими.

Магнитоиндуктивен принцип за електропроводящи течности. Ярък дисплей за актуалната стойност. Висока измервателна динамика. Висока точност –2%. За различни дебити. Изходи 1x pnp, NО/NC плюс един аналогов 4÷20 mA. Програмиране от бутоните на лицевия панел. Приложение в хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, фармацевтиката, химията. Предлага се и вариант с корелация на дебита с температурата, разбира се с вторичен прибор и сензор за температура.

2. Контрол на горно/долно ниво на проводящи течности.

Уредът следи кои от металните сонди контактуват през течноста и дава релеен сигнал за горно или долно ниво. Възможност за отделяне на пяната от течността.

3. Контрол ниво на течност.

През стената на стъклена или пластмасова тръба или през контролно прозорче. Няма пряк допир с течността.

spirtni4

4. Ултразвуков безконтактен сензор.

Подава сигнал, когато съда се напълни до мястото на което е монтиран сензора. Без досег с течността, при дебелина на съда от 1 до 15mm. Приложим е при агресивни течности, съдове под налягане, резервоари за течни хранителни вещества.

5. Плавно следене на ниво чрез ултразвуков сензор.

Сензорите притежават аналогов изход (4÷20mA). Работят в измервателен диапазон: 30см., 100см., 130см., 2метра, 3метра, 6метра и 8метра.

6. Магнитостриктивен поплавков сензор.

Обхвати 250÷600mm. Изход (4÷20mA). Добра резолюция и точност. Ex-вариант.

spirtni7

7. Голяма гама от сензори за налягане.

Сензорите са оринтирани към консинстенция присъща за флуиди от хранително-вкусовата промишленост.

8. Мониторинг на процеса отлежаване или съхранение на спиртни напитки в съдове с различен обем и различно съдържание във всеки, като коняк, водка, вино.

Смисълът на мониторинга е да фиксира неправомерно изтичане на съдържанието, било при евентуална повреда на съда или умишлено източване.

9. Технически средства (вторични прибори) обслужващи горепосочените сензори и системи.

Предназначение: ТЕХНОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛЕР (ТК) е автономно средство за измерване, комуникация, управление и архивиране на процеси свързани с температура, разход, налягане и други технологични параметри, за въвеждане на дискретна информация от релейни изходи, крайни изключватели и други. В изходната част са предвидени апаратни средства за управление на изпълнителни механизми с електрически вход.

Възможности:

Универсални входове за измерване на технологични величини – измерват всички типове терморезистивни датчици, всички типове термодвойки, 0(4)¸20mA, 0¸(5)10VDC и 0¸300mV.

Входове за регистриране на дискретни (цифрови) сигнали, 12 или 24VDC.

Релейни изходи, дискретни изходи тип отворен колектор (ОК).

Притежава два типа независими един от друг комуникационни канала за двупосочна връзка с други устройства. Има възможност за изход към мрежа или директно към персонален компютър, където могат да се разглеждат архивите за състоянието на технологичните величини, аварийни ситуации, текущи данни и т.н.

10. Системи за мониторинг и управление на параметрите на съхранение (отлежаване) на продукция в складове и изби.

Системите, могат да следят параметрите на съхранение, като температура, влага, наличие на нежелани и опасни концентрации на газ, наличие на отворена врата и прочие. В един по.разширен вариант Системите могат да управляват (регулират) тези параметри. Системите се изграждат и във вариант за управление на хладилните камери. Освен това Системите имат възможност за контрол за нерегламентирано влизане в помещения, изправност на вентилатори, фиксиране момента на отпадане на ел. захранване и други.
На изображението в ляво е даден графичен интерфейс на монитора на персонален компютър на подобна система.

11. Други

Инженеринг и консултации в системи за автоматично управление

Проектиране, производство и внедряване на многовходови контролери

Регулатори и индикатори на температура, ниво, влажност, налягане, измерване концентрация на газове

Оптимизиране работата и автоматично управление на бутилиращи линии