Технически средства

Технически средства


НЯКОЙ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВАТА НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СИСТЕМИ

 

МНОГОКАНАЛЕН ПРОМИШЛЕН КОНТРОЛЕР ТК

Предназначение: ТЕХНОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛЕР (ТК) е автономно средство за измерване, комуникация, управление и архивиране на процеси свързани с температура, разход, налягане и други технологични параметри, за въвеждане на дискретна информация от релейни изходи, крайни изключватели и други. В изходната част са предвидени апаратни средства за управление на изпълнителни механизми с електрически вход.

Възможности:

Универсални входове за измерване на технологични величини – измерват всички типове терморезистивни датчици, всички типове термодвойки, 0(4)¸20mA, 0¸(5)10VDC и 0¸300mV.
Входове за регистриране на дискретни (цифрови) сигнали, 12 или 24VDC.
Релейни изходи, дискретни изходи тип отворен колектор (ОК).
Притежава два типа независими един от друг комуникационни канала за двупосочна връзка с други устройства. Има възможност за изход към мрежа или директно към персонален компютър, където могат да се разглеждат архивите за състоянието на технологичните величини, аварийни ситуации, текущи данни и т.н.
ТК притежава специални решения за работа в условия на електромагнитни смущения, батерийно поддържан хардуерен часовник за реално време, “ноу-хау” в областта на прецизните измервания.
Периодичната автокалибровка прави ТК независим от влиянието на околната температура и стареенето на елементите, запазва високите му метрологични показатели в течение на години експлоатация в промишлени условия.
Контролерът притежава самотестващи функции и визуализация, например при повреден датчик, прекъснат проводник и други аварийни ситуации. Двупосочната комуникация на ТК с персонален компютър съкращават съществено разходите за пуск и поддръжка в сравнение с конвенционалните средства за автоматизация.
Апаратна и програмна филтрация на входните сигнали.
ТК запазва всички въведени параметри и след отпадане на мрежовото захранване.

Общо структурно проектиране на обект, съоръжение.

Проектирането включва общо логическо изграждане и технологична последователност. Изработване на експлоатационна документация и ръководство на Потребителя, облекчаващ го при експлоатация. Бързо реагиране и откриване източника на евентуално възникнала авария.

Проектиране на Контролно Измервателни Прибори и Автоматика (КИП И А част), електрически схеми, табла.

Групирани са по функционален и логически замисъл. Всеки елемент, част от тях е надлежно специфициран и присъства трайно на българския пазар. Цялата КИП и А част е компанована в електрическо табло, което се асемблира и доставя завършено от фирмата. Схемите са придружени с топологичното разположение на компонентите вътре в таблото с цел бързото им идентифициране при експлоатация.

Калейдоскоп от сензори (датчици) при изграждане на КИП. Част от тях:
Измерване на влага в насипен материал в реално време, в поток, на транспортна лента, бункер и прочие. Отпада дългия лабораторен метод.

Нов сензор за ниво, не се влияе от образувалата се пяна и натрупвания.

  • Фабричните настройки по подразбиране правят излишно конфигурирането според средата. Хигиенен дизайн с концепция за уплътнение, неизискваща поддръжка.

 

  • Здрав корпус от неръждаема стомана с лазерно гравирана маркировка за трайна четливост.

Нискостойностни сензори и системи за образна диагностика, разпознаване на обект, детайл, сепариране при поточни линии.

Предлагаме ви устройства, камери, за разпознаване на детайл, обект. Особено подходящи при сортиране на поточна линия по визуален критерии годен/негоден или друг, технологично изискуем от ваша страна критерии. Цялостно обучение на камерата съобразно вашите конкретни нужди, изработване на специализирано устройство – електронна и механична част за сепариране.