За Нас

За Нас

Фирма НИКАТРОН ЕООД е малка динамична фирма. В основата й е колектив от висококвалифицирани специалисти в областта на промишлената електроника, създаване на проблемно-ориентирани програмни продукти, консултации в областта на КИП и А.


Част от услугите които НИКАТРОН ЕООД предлага на своите клиенти:

Проучване на обектите подлежащи на мониторинг и автоматизация, детерминиране на функционалност и обхват на изгражданите системи.

Изработване на проекти в редица уникални и трудни обекти. Предлага вариантни решения в областта на техническите средства и програмното осигуряване.

Проблемно ориентирани технически средства и програмно осигуряване

Произвежда в малки серии собствени технически средства, както и предлага такива от водещи производители.

Осигурява пуск на място на изгражданите системи за мониторинг и автоматизация.

Гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Обучаване на персонала на място при Възложителя.

Регистрация:
гр. Пловдив

Капитал:
100% частен

Управление:
Представлява се от Управител

Пазарни позиции:
България

От КАНИКС ООД, а в настоящия момент НИКАТРОН ЕООД, като продължаващ дейността на КАНИКС ООД е осъществено изграждане на системи за автоматизация и мониторинг, извънгаранционна поддръжка, доставка на технически средства и техническа консултация и проектиране на обектите: