Тематики

НИКАТРОН ЕООД осъществява дейност свързана с мониторинг и автоматизация в голяма част от индустрията. Основни насоки са:

Термични процеси:
– производство на фаянс
– производство на тухли
– производство на цимент

Енергетика:
– сушилен процес при производство на брикети
– авариен регистратор в ТЕЦ

Вародобив:
– контрол на последователността на технологичния процес и управление на вътрешнозаводски транспортни лентови връзки
– решения във връзка със специфичност на топлинните процеси при производството на вар

Хранително-вкусова промишленост:
– автоматизация на производството на захарни изделия във високопроизводителни тунелни пещи
– рехабилитация на хоризонтални високопроизводителни автоклави
– мониторинг и управление на хладилни стопанства
– мониторинг на мандри
– измерване на влагата в поток, на транспортна лента, при производство на ядки
– управление на поточни фурни за изпичане на ядки

Зърнопроизводство:
– управление на процесите при съхранение на зърно в плоски складове
– рехабилитация и оптимизация на съществуващи системи за термичен контрол при зърносъхранение в силузи

Инертни материали:
– контрол на влагата на насипен инертен материал в поток, на транспортна лента
– оптимизация движението на лентови транспорт в предприятието

Птицелюпилни, микроклимат:
– мониторинг на инкубатори
– мониториг и управление на микроклимат в помещения

Преработка на вторични суровини:
– пълен мониторинг на предприятие за преработка на вторични суровини
– автоматизация на обособени подобекти в предприятие за преработка на вторични суровини

Консултаци:
– при проектиране на КИП и А част
– за доставка на КИП и А
– за доставка на съвременни сензори